לתחנת המידע

מילונים ואנציקלופדיות

 
google translate  morfix oxford dictionaries
כל השפות   עברית-אנגלית  פירושי המילים
IMTranslator arabic-hebrew dictionary dictionary-com
כל השפות  ערבית-עברית  פירושי המילים
babelex-net  מילון אנגלית-אמהרית  thesaurus-com
 כל השפות אמהרית  מלים נרדפות
 science dictionary  thesciencedictionary  infoplease
  מנוע חיפוש למונחים מדעיים  מילון מדעי  מלים נרדפות
מילון מונחי אינטרנט  engineering dictionary  engineering dictionary2
מילון מונחי אינטרנט  מילון מונחים בהנדסה  מילון מונחים בהנדסה