לתחנת המידע

הנחיות כניסה לפרויקטי גמר

פרויקטי גמר

רוב פרויקטי הגמר נסרקו. הפרויקטים של שנה אחרונה הם בתהליך של קטלוג וייתווספו למאגר האלקטרוני בהקדם. ניתן לעיין בקבצים של פרויקטים מהמכללה ומהבית.

חשוב להדגיש שהקובץ הוא מוגן ומאובטח (לא ניתן להעתקה ושמירה). לפי החלטת המחלקות, לא ניתן לעיין בקבצים סרוקים של פארמה ובפרויקטי גמר של התוכנה (החל משנת 2011). במח' המכונות החדשה יחסית עוד לא הוגשו הפרויקטים.

חלק מהפרויקטים המודפסים (לפי מדגם) נמצאים אצל הספרנים וניתן לעיין בהם בין כתלי הספריה

יש 2 אופציות של צפיה בפרויקטי גמר:

1. עיון ברשימת הפרויקטים ללא פתיחה של קובץ עצמו – זאת למטרות של סקירה ראשונית יותר.
דורש כניסה לכרטיס קורא (בלבד).

אתר הספריה – כניסה לכרטיס קורא – חיפוש מתקדם. להנחיות מפורטות

2. עיון בקובץ הפרויקט עצמו – מצריך כניסה רב-שלבית

להסבר מפורט:

מדריך כניסה לקבצי הפרויקטים-30.03.14 – מצגת

הנחיות כניסה לפרויקטים-30.03.14 -PDF

(מסיבות טכניות יש להשתמש בדפדפנים הבאים: Chrome  או Firefox,  Internet Explorer)

                                        הכניסה מרחוק

jgate

                          הקודים של המחלקות:
 שם המחלקה  קוד המחלקה
תעשיה וניהול THE:TAA
חומרים מתקדמים THE:MAT
אלקטרוניקה THE:ELEC
תוכנה THE:SOFT
פארמה THE:PHA

הקודים ישמשו אתכם בחיפוש מתקדם בשורה של מיון

חיפוש מתקדם