לתחנת המידע

הנחיות על כניסה מזוהה

באפשרותכם לגשת למשאבים אלקטרוניים אליהם ספריית המכללה מנויה. מאגרים כגון מאגרי מידע, כתבי עת אלקטרוניים וספרים אלקטרוניים.

our proxy entrance

שימו לב, לאחר הזדהות אחת וכל עוד הדפדפן פתוח, לא תתבקשו להזדהות פעם נוספת בגישה למאגרים אחרים.

אלו המאגרים האלקטרונים שבאפשרותכם לגשת אליהם:

– מאמרים ממאגר המידע  Science Direct

– ספרים אלקטרוניים