לתחנת המידע

שעות פתיחה

שעות פעילות הספרייה:

יום

שעות   פתיחה הספרייה

א'

12:00-18:00

ב'

10:00-16:00

ג'

13:00-18:00

ד'

10:00-16:00

ה'

10:00-16:00

 

שעות  מידענות בחדר עיון בבנין 3:

יום

שעות   מידענות בחדר עיון

א'

10:00-12:00

ב'

16:00-18:00

ג'

ד'

16:00-18:00

ה'

10:00-12:00

 

qr-jce-library-catalog