לתחנת המידע

MENDELEY/מנדליי: ליצירת אוטומטית של ביבליוגרפיה על פי שיטות שונות ומנהל קבצי PDF

mendeley

MENDELEY

מנדליי היא רשת חברתית אקדמית. היא כוללת גם שירות/כלי ביבליוגרפי בגרסה וובית ושולחנית  עם אפשרות לסינכרוניזציה ביניהם ומאפשרת ליצור בסיס נתונים של  מסמכים שונים. ככול התוכנות הביבליוגרפיות  היא כוללת אפשרות לציטוט בפורמטים שונים ויצירה אוטומטית של ביבליוגרפיה.

להנחיות מפורטות: mendeley