לתחנת המידע

השאלה בין-ספרייתית

שירותי השאלה בין־ספרייתית מאפשרים להזמין ספרים ומאמרים מספריות אחרות בארץ במידה ואינם נמצאים בספרייתנו.
ניתן להזמין כל חומר שלא נמצא בספריית המכללה: ספרים, תזות, דיסרטציות וצילומי מאמרים (למעט חומר שלא ניתן להשאלה).
לשירות זכאים סטודנטים רשומים וסגל המכללה.
השירות כרוך בתשלום כמפורט להלן:
הזמנת ספר – 16 ₪ (דמי טיפול)
הזמנת צילום – 18 ₪ (דמי טיפול) לצילום של עד 10 עמודים,
8 ₪ עבור צילום של כל 10 עמודים נוספים.
——————————————————————————–
אופן ההזמנה
ראשית, יש לוודא שהפריט אינו נמצא בספריית המכללה להנדסה או הוא אינו ניתן להשגה באמצעות המאגרים המקוונים עליהם מנויה הספרייה.
במידה והפריט המבוקש לא נמצא בספריית המכללה, ניתן לאתרו ב:
קטלוג הספרים המאוחד (ULI)
קטלוג מאוחד לכתבי עת (ULS)
לאחר איתור הפריט, יש למלא את הטופס הרלוונטי ולהגישו לצוות הספרייה sifria@jce.ac.il

האחראית על תחום ההשאלה הבין-ספרייתית – קרול כץ –  carolka@jce.ac.il
להזמנת ספר בהשאלה בין־ספרייתית – מלאו מצ"ב ושלחו אלינו
להזמנת מאמר בהשאלה בין־ספרייתית – מלאו מצ"ב ושלחו אלינו