לתחנת המידע
מידע ותיאור הספרייה

מידע ותיאור הספרייה

מידע ותיאור הספרייה

מידע כללי ותיאור הספרייה

כתובת:

עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים – ספרייה

רח' יעקב שרייבום 26, ירושלים, 9103101

דוא"ל וטלפון

sifria@jce.ac.il

טל': 02-6588060

 map of the college

ספריית המכללה קיימת מאז ייסוד המכללה. כמו המכללה, הספרייה נמצאת בתהליך מתמיד של התפתחות והתרחבות.

גדילתה המהירה של המכללה גרמה לספרייה להיות ממוקמת היום בשני מבנים:

ספריית המכללה ממוקמת בבניין 3, קומה 3.  באוסף הספרייה כ־7000 פריטים, ביניהם ספרי לימוד, פריטי מדיה וכתבי־עת, בנושאים הנלמדים במכללה. ניתן לעיין בספרים במקום או לשאול אותם
הביתה.

ארגון האוסף

האוסף מאורגן בשיטת המדף הפתוח, המאפשרת גישה ישירה לחומר. הספרים מסודרים לפי שיטת המיון של ספריית הקונגרס.

* הספרייה משרתת את הסטודנטים, הבוגרים והסגל האקדמי של המכללה ועובדי המכללה.