לתחנת המידע

זכויות יוצרים

לפניכם תמצית של חוק זכויות היוצרים.

לעיון במסמך המלא, ליחצו כאן – המפרט חוקי שימוש ביצירות מוגנות לצורכי הוראה ומחקר

(פורום השכלה נגישה) מרץ 2010 – מתוך אתר ספריית אונ' אריאל

זכויות יוצרים