לתחנת המידע

לא יודעים בדיוק איך את שם המחבר? לא יודעים בדיוק איך נקראה ספר?

משתמשים בכוכבית לפני המילה – אם לא ידעים אתהתחלתה. אחרי המילה אם לא יודעים אתסופה כדלהלן:

*להנדסה תעשיה

מבוא להנדסה*

דוגמאות נוספות במצגת: חיפוש בוליאני – טיפים לחיפוש