לתחנת המידע
איך מוצאים ספר מהר?: מדריך קצר

איך מוצאים ספר מהר?: מדריך קצר

איך מוצאים ספר מהר?: מדריך קצר

רוצים לשאול ספר? חיפוש מהיר

לא יודעים אם יש עותקים פנויים.. חיפוש מהיר

לא יודעים איפה הוא נמצא בספרייה. חיפוש מהיר.
writing comparison and contrast essays
questionmark

 

 

 

 

 

לפעמים יודעים שהוא בצבע אפור … חיפוש מהיר

עושים "חיפוש מהיר": חיפוש מהיר