לתחנת המידע

איך מוצאים ספר מהר?: מדריך קצר

רוצים לשאול ספר? חיפוש מהיר

לא יודעים אם יש עותקים פנויים.. חיפוש מהיר

לא יודעים איפה הוא נמצא בספרייה. חיפוש מהיר.

questionmark

 

 

 

 

 

לפעמים יודעים שהוא בצבע אפור … חיפוש מהיר

עושים "חיפוש מהיר": חיפוש מהיר